ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

อ่านต่อ

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่สั่งคุมเข้ม COVID-19"

อ่านต่อ

“วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563”

อ่านต่อ

“ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่สำหรับข้าว (GAP) แบบกลุ่ม นอกโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่”

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่"

อ่านต่อ

ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี2563

อ่านต่อ

“ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่”

อ่านต่อ

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ

"หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ"

อ่านต่อ

"ปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุคงคลัง ครบถ้วน และถูกต้องตรงตามบัญชี"

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2563

อ่านต่อ

“เสวนาสภากาแฟ (Morning Talk) ”

อ่านต่อ

ร่วมเชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยว แต่งกายชุดพื้นเมือง มาเที่ยวจังหวัดแพร่ กับงานสุดยิ่งใหญ่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  "แพร่เมืองเก่า 1191 ปี"

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

"เร่งตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายเนื่องจากภัยแล้ง"

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป 

อ่านต่อ

เข้าร่วม "การชี้แจงเสริมสร้างความรู้และมาตรฐานข้าวของรัฐบาล โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 

อ่านต่อ

การประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่1 

อ่านต่อ

ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คงคลัง

อ่านต่อ

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว"

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล  และคณะสื่อมวลชน 

อ่านต่อ

"กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปลูกด้วยมือ ดูแลด้วยใจ มอบความห่วงใย สู่ผู้บริโภค” 

อ่านต่อ

“ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อ่านต่อ

“ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ เปิดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

อ่านต่อ

* ครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ *

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กำลังใจบุคลากรในการทำงาน

อ่านต่อ

" ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 "

อ่านต่อ

"สัมมนาผู้นำชาวนา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562"

อ่านต่อ

"โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

อ่านต่อ

แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานประกอบพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ณ บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

อ่านต่อ

“ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร”

อ่านต่อ

เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด “บูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว”  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์

อ่านต่อ

การประชุมแปลงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว สู่การปฏิบัติและการติดตามผล/ประเมินผล ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  

อ่านต่อ

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ตามคำสั่งกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ 66/2561

อ่านต่อ

การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2562 

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2562

อ่านต่อ

 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์และพิธีเกี่ยวข้าวหอมละมุนอินทรีย์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว

อ่านต่อ

ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

อ่านต่อ

ร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ร่วมเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

ร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 

อ่านต่อ

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ครั้งที่ 2/2561  

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาเกษตรระดับจังหวัด (Chief of operation) 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบข้าวปนเบื้องต้น ทาง GIN Conference 

อ่านต่อ

ร่วมติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ ฤดูฝน 2561 

อ่านต่อ

การอบรมเรื่องระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

อ่านต่อ

ร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (e-GAP seed : e-GS) 

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวโดยระบบ Oracle Business Interlligence

อ่านต่อ

พนักงานแปลงตรวจตัดสินแปลงข้าวปทุมธานี 1 อย่างเป็นทางการ ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกหม้อและบ้านคลองกล้วย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

อ่านต่อ

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สุรพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

อ่านต่อ

เกษตรกรผู้แทนกลุ่มนาแปลงใหญ่/ศูนย์ข้าวชุมชน จ. อุตรดิตถ์ จำนวน 10 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการตระหนัก รู้เบื้องต้น ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศกับการผลิตข้าวส่วนภูมิภาคโดยส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน และพัฒนาระบบ

อ่านต่อ

การอบรม Unit School ในหัวข้อ  การเขียนหนังสือราชการ และหลักการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

การประชุมกำหนดแผนและแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

ตรวจติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562 (ระยะที่ 1) เดือนตุลาคม 2561 –พฤษภาคม 2562 

อ่านต่อ

ตรวจติดตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1

อ่านต่อ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ  สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อ่านต่อ

ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และเกษตรกรผู้ซื้อข้าวเหนียว พันธุ์สันป่าตอง 1

อ่านต่อ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/25

อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านแม่หล่าย บ้านแม่หล่ายกาซ้อง บ้านศรีภูมิ และบ้านร้องกวาง 

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านวังเย็น บ้านทุ่งล้อม ม.6 บ้านทุ่งล้อม ม.9 และบ้านห้วยฮุง

อ่านต่อ

เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ณ วัดแม่ปานตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เฉลิมพระเกียรติศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้ารับการอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ

เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ติดตามนิเทศงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ จ.อุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ตรวจติดตามแปลงสาธิตการเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง ณ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย อิงฟ้าล้านนาตะวันออก" ณ ห้องประชุมนคราพาวิลเลี่ยน โรงแรงแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะฯ" ณ โรงแรมเอสอัชดา กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

เปิดการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์พื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยกลไกสหกรณ์ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ