การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    1068  

ที่อยู่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 321 หมู่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

เบอร์โทรศัพท์

0 5465 4661

แฟกซ์

0 5465 4537

อีเมล์

pre_rsc@rice.mail.go.th