งานจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-04-28 10:12:16    31     11 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-04-20 09:05:10    28     4 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-11-24 16:20:29    33     6