ขายทอดตลาด


ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2565

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-08-25 13:05:14    68     38 

ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุการผลิตที่ชำรุด ปี 2565

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-06-19 20:33:11    58     35 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2564

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-11-03 16:44:20    67     24