สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-09-07 10:35:29    5     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-08-08 11:49:22    5     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-07-04 10:07:45    9     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-06-07 15:26:42    5     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2566

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-05-09 18:26:44    16     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-04-04 18:38:40    14     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-03-07 14:10:04    99     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-02-16 11:23:47    16     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-01-06 10:06:14    16     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-12-08 09:23:45    22     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-12-08 09:22:23    25     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-10-11 11:29:13    27     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-09-13 16:30:19    34     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-08-08 14:52:33    33     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-07-02 17:39:53    38     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-06-10 11:21:10    41     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-06-10 11:20:06    37     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-06-10 11:18:11    32     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-06-10 11:16:13    28     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565

.

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-06-10 11:15:29    30     1