สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-06-10 11:14:32    28     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-06-10 11:12:06    31     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-06-10 11:08:27    28     2