ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมชี้แจงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-11 14:51:24

อ่านต่อ...

ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินการติดตามครั้ง 1 ปี 2566 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed

ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินการติดตามครั้ง 1 ปี 2566 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-11 14:47:09

อ่านต่อ...

ติดตามให้คำแนะนำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดตามให้คำแนะนำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-06 15:12:08

อ่านต่อ...

การฝึกอบรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะ

การฝึกอบรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-06 11:41:53

อ่านต่อ...

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-06 11:21:53

อ่านต่อ...

ประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3/2566

ประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-06 11:08:34

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-06 08:45:31

อ่านต่อ...

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี GAP และเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพดี เพื่อขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (Good Agricultural Practices) แบบกลุ่ม

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี GAP และเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพดี เพื่อขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (Good Agricultural Practices) แบบกลุ่ม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-05 15:03:34

อ่านต่อ...

ทำบุญวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 37 ปี

ทำบุญวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 37 ปี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-05 14:26:24

อ่านต่อ...

ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตือนภัยศัตรูข้าว

ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตือนภัยศัตรูข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-05 14:17:07

อ่านต่อ...

เกษตรกร Young Smart Farmer จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร สู่ความเป็นนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพและการส่งออก”

เกษตรกร Young Smart Farmer จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร สู่ความเป็นนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพและการส่งออก”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-05 14:13:40

อ่านต่อ...

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-05 13:19:40

อ่านต่อ...