ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมเปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดแพร่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมเปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดแพร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2022-01-06 15:40:04

อ่านต่อ...

สัมมนาจัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

สัมมนาจัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2022-01-06 15:37:03

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2022-01-06 15:35:44

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2022-01-05 12:54:30

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2565

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-12-16 16:45:12

อ่านต่อ...

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-12-16 16:42:56

อ่านต่อ...

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-12-16 16:38:24

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดแพร่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดแพร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-12-16 16:23:32

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าร่วมสนับสนุนการคัดเลือกผลงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆประจำปี 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าร่วมสนับสนุนการคัดเลือกผลงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-12-16 16:21:05

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-12-15 16:11:37

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ลงพื้นที่ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ลงพื้นที่ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-11-24 07:45:00

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-11-24 07:43:49

อ่านต่อ...