ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-11-24 07:42:05

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมประชุมพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดแพร่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมประชุมพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดแพร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-11-24 07:33:22

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ประชุมพร้อมลงตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ประชุมพร้อมลงตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-11-15 09:29:16

อ่านต่อ...

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะปีที่ 2) "โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะปีที่ 2) "โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-11-12 13:10:05

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ติดตามการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ติดตามการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-11-12 13:04:55

อ่านต่อ...

โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2021-11-12 11:34:29

อ่านต่อ...
21