ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบ ประมาณ 2566

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบ ประมาณ 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:13:51

อ่านต่อ...

ติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:11:07

อ่านต่อ...

กรมข้าวเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ผลงาน

กรมข้าวเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ผลงาน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:07:51

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:02:33

อ่านต่อ...

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:00:25

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่จังหวัดแพร่

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่จังหวัดแพร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 14:57:23

อ่านต่อ...

ต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่

ต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 14:55:03

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-07-08 15:48:10

อ่านต่อ...

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี ปี 2566

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-07-08 15:44:09

อ่านต่อ...

การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดแพร่

การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดแพร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-07-08 15:40:56

อ่านต่อ...

การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed)

การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-07-08 15:38:30

อ่านต่อ...

เข้าร่วมกิจกรรมมอบรถดำนา คูโบต้า SPC8. และติดตามการดำเนินงานของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

เข้าร่วมกิจกรรมมอบรถดำนา คูโบต้า SPC8. และติดตามการดำเนินงานของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-07-08 15:35:53

อ่านต่อ...