0987

 

78063

13958 1

15058S

S 12132451 550405606

 1497610514018

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

22-24 มกราคม 2561 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย์ 

อ่านต่อ

วันที่ 13 มกราคม 2561  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมแจกน้ำและขนมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่   

อ่านต่อ

 วันที่ 13 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ บ้านกอเปา    

อ่านต่อ

 วันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม  

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  

อ่านต่อ

  วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เตรียมความพร้อมเกษตรกร ในการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม  

อ่านต่อ

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2561   

อ่านต่อ

วันที่6 -7มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเตรียมงานในการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2561  

อ่านต่อ

 วันที่ 4-6 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ณ จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

งานแถลงข่าวพิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ปี 2560

อ่านต่อ

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานของขวัญข้าวจากชาวนา ณ โชว์รูม TOYOTA อุตรดิตถ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ เป็นประธานเปิดงานหลังจากพิธีเปิดงานเสร็จสิ้น

อ่านต่อ

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายขจร  โนวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ เทพธิดาแห่งข้าว ตามประเพณีโบราณ พร้อมถวายเครื่องเซ่นไหว้ หน้ารูปปั้นพระแม่โพสพจำลอง

อ่านต่อ

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Young Blood Researchers" ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อ่านต่อ

    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บุลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกิตติกานต์ พันธุ์มี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3”โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

อ่านต่อ

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมประชุม โครงการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560เพื่อวางแผน/ปรับแผนการผลิตข้าว ฤดูนาปี 2560/61และคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด พร้อมคณะทำงานฯ ตลอดจนวางแผนการตลาดและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดน่าน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

  วันที่ 3 พฤศจิกายน2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแม่ยางพัฒนา ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 บุคลาการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชุติมา พรหมสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า และสาธิตวิธีการทำน้ำข้าวกล้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

อ่านต่อ

  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นายธนิตย์  มหายศนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกดอกทานตะวัน  ตรงบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจแปลงแบบเป็นทางการ ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนายบุญเศรษฐ์ มีมานะ ประธานคณะกรรมการตรวจแปลงข้าวสันป่าตอง1 และเจ้าหน้าที่งานแปลงฯ ออกพื้นที่ตรวจแปลงแบบเป็นทางการของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 17 ราย พื้นที่ 144 ไร่

อ่านต่อ

  วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจแปลงแบบเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1  ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ซึ่งประกอบด้วยนายนคร สอนอุ่น และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย เจ้าหน้าที่งานแปลงฯ ได้ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงหลักการและเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน และออกตรวจแปลงแบบเป็นทางการกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกหม้อ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 21 ราย พื้นที่ 350 ไร่

อ่านต่อ

    วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  นำโดยนายศิวกร  สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   ขนส่งดอกดาวเรืองจำนวน 3,000 ต้น จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ไปยังบริเวณวงเวียนน้ำพุและถนนทั้ง 4 ด้าน หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองแพร่  

อ่านต่อ

    วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายขจร  โนวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ณ ห้องประชุมกวางทอง  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  โดยน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร            (รัชกาลที่ 10)  พระราชทาน 9 แนวทางปฏิบัติ มาปรับใช้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ดังนี้

อ่านต่อ

  วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ออกตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 บ้านแม่หล่าย  แม่หล่ายกาซ้อง และบ้านร่องแค เพื่อตรวจสอบในด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ  

อ่านต่อ

  วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้จัดสอบคัดเลือก เพื่อรับเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยก่อนการสอบ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 37 คน    

อ่านต่อ

  วันที่ 2 ตุลาคม 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดยนายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่กลุ่มแปลงขยายเมล็ดพันธุ์บ้านศรีนคร พบปะประธานกลุ่มสำรวจพื้นที่แปลงข้าวมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย

อ่านต่อ

  วันที่ 1 ตุลาคม 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดนนายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่กลุ่มแปลงขยายเมล็ดพันธุ์บ้านวังหงส์ พบประธานกลุ่มสำรวจพื้นที่แปลงข้าวมะลิ 105 ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากน้ำท่วม  เพื่อชี้แจงหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไป

อ่านต่อ

  วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมกันจัดกิจกรรม “เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ”พร้อมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านต่อ

วันที่ 25 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

อ่านต่อ

  วันที่ 21 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านคลองกล้วย

อ่านต่อ

  วันที่ 20 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าเป็นเกียรติในงาน

อ่านต่อ

    วันที่ 20 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านตอนิมิตร บ้านร่องแค และบ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 19 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านแม่หล่าย และบ้านแม่หล่ายกาซ้อง จ.แพร่ ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย และอบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS)

อ่านต่อ

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านะทุ่งล้อม หมู่6, หมู่ 9 และบ้านห้วยฮุง จ.แพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านวังเย็น จ.แพร่

อ่านต่อ

วันที่ 11-12 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ.โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้จำนวน 170 คน      

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายมานพ หมู่น้อยและ นางสาวชลิดา ปัญญาด้วงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ณ อาคารประชุมกองทุนหมู่บ้าน หมู่8 บ้านคลองกล้วย  

อ่านต่อ

วันที่ 4 กันยายน 2560นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ศมข.แพร่ ดำเนินจัดกิจกรรมงานโครงการแปลงนาใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560

อ่านต่อ

  วันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560นำทีมโดย นายมานพ หมู่น้อย และนางสาว ชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด 

อ่านต่อ

  วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายขจร โนวัฒน์ เข้าร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลง ด้านการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40คน

อ่านต่อ

  ทีมวิทยากรด้านการผลิตข้าวภายใต้มาตรฐาน GAPของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

อ่านต่อ

คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

อ่านต่อ

  กรมการข้าว ระดมความคิดร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์ ชี้แจงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานภายใต้โครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 

อ่านต่อ

 คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

อ่านต่อ

  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรได้จัดทำบุญวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 31 ปี

อ่านต่อ

นายมานพ หมู่น้อย และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การอบรมในหัวข้อการสร้างผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมีอาชีพ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560 (1 ล้านไร่) 

อ่านต่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ่านต่อ

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มอบหมายให้ นางอันธิกา พิชัยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อย

Untitled 112233221

 

 

 

 

 

 

Untitled 1989954

Untitled 1123645