Black Ribbon

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ทำบุญครบรอบ 30 ปี

อ่านต่อ

  คนข้าวแพร่‬ ร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา

อ่านต่อ

ผลิตข้าวอย่างไร‬ โดนใจผู้บริโภค

อ่านต่อ

  ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 

เมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์ ราคา/กก. ราคา/ถุง จำนวนที่มีจำหน่าย (กก.)
ขาวดอกมะลิ 105 ขยาย 21 525 -
ขาวดอกมะลิ 105 จำหน่าย 20 500 -
ปทุมธานี 1 ขยาย 14 350 -
ปทุมธานี 1 จำหน่าย 16 400 -
สันป่าตอง 1 จำหน่าย 20 500 33,500

ติดต่อสอบถามก่อนเดินทางมาซื้อ โทร 0 5465 4661 ต่อ 112  หรือ 0 5465 4536
ในวันและเวลาราชการ