0987

เวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

62848

วันที่ 4 กันยายน 2560นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ศมข.แพร่ ดำเนินจัดกิจกรรมงานโครงการแปลงนาใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพระยาปันแดน จำกัด ภายในงานเกษตรกรให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

62850

62850

62854

62855