0987

สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

32842

วันที่ 11-12 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ.โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้จำนวน 170 คน

32854

32782

143507

32860

32781