0987

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเชื่อมโยงตลาด

 

48782

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

มอบหมายให้นายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าเป็นเกียรติในงาน

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเชื่อมโบงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรในนาแปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 8 แปลง โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่

48768

48780

48783