0987

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

IMG 7525

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

โดยมี นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ นายธนิตย์ มหายศนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานผลิต และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติงาน บรรยายเกี่ยวกับงานแปลง

 

 

IMG 7528

IMG 7532

IMG 7548

IMG 7572

IMG 7579

IMG 7586

IMG 7598