0987

ลงพื้นที่กลุ่มแปลงขยายเมล็ดพันธุ์บ้านวังหงส์ พบประธานกลุ่ม

 

225772

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดนนายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่กลุ่มแปลงขยายเมล็ดพันธุ์บ้านวังหงส์ พบประธานกลุ่มสำรวจพื้นที่แปลงข้าวมะลิ 105 ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากน้ำท่วม  เพื่อชี้แจงหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไป

จากนั้นได้ลงพื้นที่บ้านศรีภูมิ เพื่อพบสมาชิกกลุ่มชี้แจงรายละเอียดการผลิต การตัดพันธุ์ปนในพื้นที่เปลี่ยนพันธุ์จากข้าวปทุมธานี1 เป็นข้าวสันป่าตอง 1 และบ้านตำหนักธรรม โดยเน้นการตัดพันธุ์ปนทุกระยะ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายการผลิตฤดูฝน 2560

 

225783

225784

225777

225779