0987

สอบคัดเลือกพนักงานโครงการ

 

213540

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้จัดสอบคัดเลือก เพื่อรับเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยก่อนการสอบ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 37 คน

 

 

213543

213545

213540

213531

213530