0987

เจ้าหน้าที่งานแปลงฯ ออกพื้นที่ตรวจแปลงแบบเป็นทางการของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่หล่าย

229558

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจแปลงแบบเป็นทางการ ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนายบุญเศรษฐ์ มีมานะ ประธานคณะกรรมการตรวจแปลงข้าวสันป่าตอง1 และเจ้าหน้าที่งานแปลงฯ ออกพื้นที่ตรวจแปลงแบบเป็นทางการของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 17 ราย พื้นที่ 144 ไร่

 

พร้อมชี้แจงหลักการและเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน สภาพแปลงโดยรวมข้าวอยู่ในระยะโน้มรวง ไม่พบโรคและแมลงศัตรูข้าว ไม่พบข้าวปน แต่มีบางแปลงข้าวล้มในระยะโน้มรวงแต่น้ำไม่ท่วมขังข้าวที่ล้มจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวม ข้าวสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่ 24 ต.ค.60 และคาดว่าจะได้ผลผลิตตามเป้า

229559

229560

229561

S 8380482

S 8380483