0987

เข้าให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า และสาธิตวิธีการทำน้ำข้าวกล้อง

 

IMG 8363

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 บุคลาการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชุติมา พรหมสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า และสาธิตวิธีการทำน้ำข้าวกล้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

IMG 8311

IMG 8315

IMG 8326

IMG 8341

IMG 8342

IMG 8347

IMG 8352

IMG 8393

IMG 8398

IMG 8402

IMG 8412

IMG 8417

IMG 8419

IMG 8421

IMG 8431