0987

ประชุมที่น่าน

 

IMG 9316

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมประชุม โครงการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560เพื่อวางแผน/ปรับแผนการผลิตข้าว ฤดูนาปี 2560/61และคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด พร้อมคณะทำงานฯ ตลอดจนวางแผนการตลาดและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดน่าน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

IMG 9279

IMG 9292

IMG 9316

IMG 9321

IMG 9325