0987

เกี่ยวข้าวหน้าศูนย์

 

 

IMG 9438

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายขจร  โนวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ เทพธิดาแห่งข้าว ตามประเพณีโบราณ พร้อมถวายเครื่องเซ่นไหว้ หน้ารูปปั้นพระแม่โพสพจำลอง

ที่กรมการข้าวได้รับพระราชทานมา เพื่อสำนึกถึงบุญคุณและแสดงความกตัญญูต่อข้าว จากนั้นนายขจร  โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้นำบุคลากรศูนย์เกี่ยวข้าวร่วมกัน ณ บริเวณแปลงนาสาธิตหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

IMG 9397

IMG 9399

IMG 9400

IMG 9403

IMG 9416

IMG 9419

IMG 9424

IMG 9428

IMG 9445

IMG 9455