0987

งานแถลงข่าวพิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ปี 2560

งานแถลงข่าวพิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ปี 2560

S 7168584

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น" พร้อมทั้งร่วมงานแถลงข่าวพิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ปี 2560 เพื่อเปิดตัวสินค้าข้าวของเกษตรกร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าข้าว ณ ห้องรัชดาแกรนด์บอลลูน โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม โดยได้รับเกียรติจาก นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้มอบตราสินค้าข้าวให้กับเกษตรกร จำนวน 9 ตราสินค้าด้วยกัน และหนึ่งในตราสินค้าที่ได้รับมอบในครั้งนี้ คือ ตราเพชรคอรุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ขอแสดงความยินดีกับการรับมอบตราสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ ปี 2560 ในครั้งนี้ด้วย