0987

ร่วมจัดเวทีชุมชน ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาแสนขัน 3

ร่วมจัดเวทีชุมชน  ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาแสนขัน 3

 

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

มอบหมายให้ นายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน และเป็นวิทยากรบรรยายการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาแสนขัน3 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 31 ราย