0987

เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ ณ ที่ทำการสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ ณ ที่ทำการสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ ณ ที่ทำการสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี