0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาเเสนขัน 3

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาเเสนขัน 3

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่ นำโดยนางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 2 แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาเเสนขัน 3 โดยให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน (ICS) และความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแสนขัน หมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 31 ราย