0987

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อรู้คุณค่าข้าว แทนคุณชาวนาภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค4.0 " ณ ห้องประชุมผานาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่