0987

ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว และแมลงศัตรูข้าว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปี 2561

ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว และแมลงศัตรูข้าว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปี 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว และแมลงศัตรูข้าว โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปี 2561 จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง หมู่ 5 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรเข้ารับบริการกว่า 100 ราย โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้