0987

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ หมู่ที่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้เปิดงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่มีบริการน้ำข้าวก่ำลืมผัว ข้าวเหนียวก่ำลืมผัว และให้บริการกับประชาชนในด้านเมล็ดพันธุ์ ปัญหาโลกและแมลงต่างๆในนาข้าว และประชาสัมพันธ์พันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีผู้ร่วมงานจำนวน 300 คน