0987

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 

ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยนายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีการเปิดสัมมนา ตามกำหนดการตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา