0987

พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระแม่โพสพ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระแม่โพสพ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระแม่โพสพ โดยมีข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ซึ่งทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จะนำองค์พระแม่โพสพแกะสลักด้วยไม้สักทอง ความสูงขนาด 120 เซนติเมตร มาประดิษฐานไว้ เพื่อให้บุคลากรได้สักการะองค์พระแม่โพสพที่ถือเป็นเทพธิดาดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม

 

โดยใช้ไม้มงคล 9 ชนิด ปักกับพื้นดินไม้ทั้ง 9 ชนิดมีชื่อเป็นมงคลนาม ดังนี้

1. ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง ความเป็นใหญ่และมีอำนาจวาสนา

2. ไม้ขนุน หมายถึง หนุนให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้น ทำอะไรจะมีผู้ให้การเกื้อหนุน

3. ไม้ชัยพฤษ์ หมายถึง การมีโชคชัย ชัยชนะ

4. ไม้ทองหลาง หมายถึง การมีเงินมีทอง

5. ไม้ไผ่สีสุก หมายถึง มีความสุข

6. ไม้ทรงบาดาล หมายถึง ความมั่นคง หรือทำให้บ้านมั่นคงแข็งแรง

7. ไม้สัก หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ

8. ไม้พะยูง หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น

9. ไม้กันเกรา หมายถึง ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ หรืออีกชื่อหนึ่งว่าตำเสา ซึ่งอาจหมายถึง ทำให้เสาเรือนมั่นคง