0987

นำกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในโครงการรักษ์น้ำ

นำกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในโครงการรักษ์น้ำ

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ นำกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 จำนวน 2 ตัน ในโครงการรักษ์น้ำ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการรักษ์น้ำทั้ง 12 หมู่บ้าน ในตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา เพื่อใช้ในการกระจายพันธุ์ในพื้นที่ขยายผล สำหรับฤดูฝน ปี 2561 ต่อไป