0987

ประชุมข้าราชการ เพื่อร่วมกันหารือในหัวข้อเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/งานวันข้าว และชาวนา ครั้งที่ 7

ประชุมข้าราชการ เพื่อร่วมกันหารือในหัวข้อเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/งานวันข้าว และชาวนา ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมผานาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ เพื่อร่วมกันหารือในหัวข้อเรื่อง

1. ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. งานวันข้าว และชาวนา ครั้งที่ 7

ณ ห้องประชุมผานาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่