0987

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา

 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชุติมา พรมสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้บริการนิทรรศการความรู้เรื่องข้าว การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องข้าว และการสาธิตการแปรรูปข้าว ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา หมู่ 5 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรเข้ารับบริการทั้งหมด 150 ราย