0987

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดแพร่

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดแพร่

 

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ผลิตสินค้า ผ้าจกเมืองลอง ผ้าหม้อห้อม ข้าวคำหอม และส้มวังชิ้นในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้