0987

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนายการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร Chief of Operation

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนายการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร Chief of Operation

 

วันที่20 มีนาคม2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนายการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร Chief of Operation ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่