0987

เข้าร่วมสัมมนาการวางแผนการผลิตข้าวประจำปี จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมสัมมนาการวางแผนการผลิตข้าวประจำปี จังหวัดชลบุรี

 

 

 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และนางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาการวางแผนการผลิตข้าวประจำปี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการวางแผนการผลิตข้าวประจำปี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 300 คน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้มีการวางแผนการผลิตข้าวและการจัดการพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวได้ตรงกับอุปสงค์และอุปทานข้าว ส่งผลให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการข้าวทั้งระบบตั้งแต่การผลิตสู่การตลาดได้อย่างสมดุล