0987

เข้าร่วมพิธีการเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

เข้าร่วมพิธีการเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 

วันที่28 มีนาคม2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมพิธีการเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา โดยมี ท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีการเปิดงาน

ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกร หมู่ที่ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ในงานมีการจัดสถานีเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานจำนวน สถานีเรียนรู้

    ได้แก่

1.การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2.การผลิตการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3.การผลิตสารชีวภัณฑ์

4.ปุ๋ยสั่งตัด