0987

ร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม"

ทั้งนี้นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และนางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดงานพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานของคณะทำงานจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว