0987

ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่าง ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่าง ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 

 

 

วันที่ เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่าง เพื่อใช้ในกิจกรรมปรับเทียบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี