0987

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43

 

 

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว

ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ และสามารถดำเนินงานการผลิตในฤดูนาปี 2561/62