0987

จัดพิธีสระเกล้าดำหัว 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

จัดพิธีสระเกล้าดำหัว 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

 

วันที่ 19 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง "นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง" ปี๋ใหม่เมืองสุขใจ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ให้ช่วยปกปักษ์รักษาเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีความสุข ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว สำหรับพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นั้น นับเป็นประเพณีที่ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อขอพรจากผู้อำนวยการ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีต่อไป