0987

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

 

วันที่ 20 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายเสาร์ หมั่นเพียร ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 และนายชูชาติ สัจจมงคล พนักงานขับรถยนต์ เดินทางไปจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน/2560 จำนวน 2,500 กิโลกรัม ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน