0987

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน

 

วันที่ 23 -24 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่