0987

เข้าร่วมการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 23-27 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ขาวแพร่

มอบหมายให้ นายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายฐาปนันด์ เขียวสังข์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

และนางสาวศศิธร ธงสามสิบเจ็ด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เข้าร่วมการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์