0987

ทบทวนรายชื่อสมาชิก ณ อำเภอตรอน และอำเภอทองแสนขัน

ทบทวนรายชื่อสมาชิก ณ อำเภอตรอน และอำเภอทองแสนขัน

 

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมประชุมทบทวนรายชื่อสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน และสำนักงานเกษตรอำเภอทองเเสนขัน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา และสามารถขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรกรอำเภอ และผู้แทนจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ เข้าร่วม จำนวน 12 ราย