0987

ประชุมทบทวนรายชื่อสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ สก.เมืองอุตรดิตถ์ และสก.ลับแล

ประชุมทบทวนรายชื่อสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ สก.เมืองอุตรดิตถ์ และสก.ลับแล

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมประชุมทบทวนรายชื่อสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด

และสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด (สาขาตลิ่งต่ำ)

เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและสามารถขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้แทนจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ เข้าร่วม จำนวน 10 ราย