0987

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market ) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 19 ราย