ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมประชารัฐแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) อำเภอร้องกวาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อรับทราบนโยบายจากจังหวัด หารือข้าราชการและรับทราบปัญหาต่างๆ โดยมีนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 70 ราย