0987

จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านข้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะคุรุศาสตร์ เอกเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้